Átfogó együttműködésről állapodott meg a CETIN Hungary és a Széchenyi István Egyetem

Átfogó együttműködésről állapodott meg a CETIN Hungary és a Széchenyi István Egyetem

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a CETIN Hungary Zrt. és a győriSzéchenyi István Egyetem. A komplex partnerség keretében a CETINmobilkommunikációs eszközöket adományoz az egyetemnek, hogy a hallgatóktestközelből ismerkedhessenek és kísérletezhessenek napjaink mobiltávközlésiberendezéseivel, emellett részt vesz a felsőoktatási intézmény távközlési-informatikai elméleti és gyakorlati oktatásában. A vállalat és az egyetem közöskutatás-fejlesztési projekteket is tervez a mobilkommunikációs hálózatokinnovatív hasznosítására: a megállapodás értelmében a felek együttműködneka mobilhálózatok, az 5G hálózatok és az 5G-alapú szolgáltatások fejlesztésében.

Az Egyetem által 2020-ban létrehozott Digitális Fejlesztési Központ (DDC) az általánosdigitalizációs és 5G-fejlesztési feladatok integrált kompetenciaközpontjaként működik. A DDCcélja, hogy az egyetemi távközlési és informatikai tudásbázisra építve, külső szakértőket ésIKT vállalkozásokat bevonva elősegítse a digitalizáció és az 5G hálózatok interdiszciplinárisiparági terjesztését, felhasználását és társadalmiasítását. A CETIN Hungary és a DDCegyüttműködik közös kutatási, fejlesztési és innovációs projektek kialakítása érdekében az 5Gméréstechnika, a telekommunikációs megoldások pilot projektjei, illetve amesterségesintelligencia-alapú biztonsági megoldások területén.

A CETIN Hungary független, integrált infrastruktúra-szolgáltatóként kiemelten fontosnak tartjaa partnerségre épülő szoros együttműködést a Széchenyi István Egyetemmel” - mondtaKozma Zsolt, a CETIN Hungary Zrt. szabályozási és PR igazgatója. „Megtiszteltetés, hogy ezta partneri viszonyt új szintre emelhetjük: örömmel működünk közre az Egyetem oktatásitevékenységében, hogy a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek ésmegismerkedjenek a legmodernebb, 5G-alapú megoldásokkal is, majd ezt a tudást akár közöskutatás-fejlesztési projektekben is hasznosíthassuk.”

Az együttműködés keretében a CETIN részt vesz az Egyetem alap- és mesterszakoshallgatóinak képzésében és gyakorlati ismereteinek bővítésében a mobiltávközlés területén.A független, integrált telekommunikációs infrastruktúra-szolgáltató a tesztlabor fejlesztéséhezhardveres hálózati elemeket adományoz az Egyetem számára kutatási és hallgatói projektekmegvalósítására. A hallgatók emellett szakmai gyakorlati helyekre, gyakornoki és pályakezdőpozíciókra is jelentkezhetnek.

A CETIN a stratégiai együttműködés aláírásával egy időben egy zárt, oktatási és kísérleti célúbázisállomás létrehozására alkalmas bázisállomás-vezérlőket, aktív bázisállomás- ésátviteltechnikai elemeket is adományozott a Széchenyi István Egyetemnek, így a hallgatókközvetlen közelről láthatják az ország egyik meghatározó rádiós és átviteltechnikaihálózatának műszaki hátterét. Sőt, az éles működés szimulációjaként akár a bázisállomásokfejlesztésében és tesztelésében is részt vehetnek, a tervezéstől a kivitelezésig.

Company Confidential

„Rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a piac igényeinek megfelelő, gyakorlatorientáltképzést nyújtsunk hallgatóinknak, amivel a dinamikusan fejlődő távközlési iparágban, hazaiés nemzetközi viszonylatban is helyt tudnak állni. Ez a mostani együttműködési megállapodása CETIN Hungary-vel tovább erősíti ezt a törekvésünket, s ezáltal még értékesebbé válik azintézményünkben megszerzett diploma” – mondta Drotár István, a Széchenyi István EgyetemDigitális Fejlesztési Központ (DDC – Digital Development Center) központvezetője.

Győr a technológiai tudás és erőforrások szempontjából az ország egyik K+F központjánakszámít. A Széchenyi István Egyetem mellett sok nagyvállalat és ipari szereplő jelenléte miattis számos lehetőség támogatja az új ötletek születését és megvalósulását.